Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [8]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 8

Tĩnh dưỡng

Buổi tối khoảng bảy giờ rưỡi hết mưa, Kỳ Yến thay giày, nói với ba người quy củ ngồi ở trên ghế: “Hiện tại đi thôi.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [8]”