Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [9]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 9

Thấy việc nghĩa hăng hái làm

“Ông già, con đem lưỡi vịt mà ông thích nhất cúng cho ông nè, ông ở trên trời phải nhìn một chút, đừng để cho con đi nghịch vận nha.” Kỳ Yến đem một đĩa lưỡi vịt kho đặt ở trước ảnh chụp sư phụ, bái ba bái với ảnh chụp, quay đầu nhìn ánh dương xán lạn bên ngoài, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó liên quan tới cậu sắp phát sinh, cậu tính cho mình một quẻ, chỉ tính ra việc này không phải hung, cái gì khác đều tính không ra. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [9]”