Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [10]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 10

Chủ nghĩa duy vật

Sầm Bách Hạc nghe người chủ trì dùng âm thanh hơi có vẻ sắc nhọn và kích động, kéo âm điệu thật dài miêu tả người tốt bụng thấy việc nghĩa hăng hái làm, càng nghe càng cảm thấy cháo trong chén khiến người ta khó có thể nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn TV, cha mẹ của đứa trẻ được cứu đối diện màn ảnh nói cảm ơn với người tốt bụng. Một cái tin tức năm sáu phút, nhưng mà ngay cả ảnh chụp rõ ràng của người tốt bụng cũng không có, càng miễn bàn tên họ là gì. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [10]”