Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [11]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—–

Chương 11

Vạch trần

“Cô bé, tôi đã nói với cô rồi, tay cô không tốt lắm đâu, ” nam nhân gầy sờ sờ lòng bàn tay cô gái, “Nhìn thấy nơi này không, trên đường tình cảm vô số phân nhánh, nói rõ nam nhân mà cô gặp được mới đầu còn ổn, chỉ là sau này lại hoa tâm lạm tình, cuối cùng dẫn đến tình cảm hai người không được chết già.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [11]”