Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [184]

img_1539

184. Mở phiên toà

Tất cả mọi người bị việc tuyển cử hấp dẫn lực chú ý, bao gồm cả Vũ gia và Hứa gia. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [184]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [78]

1481904701191

Chương 78

Thái giám tổng quản Ngụy Sâm tới vô cùng đột ngột, một đám người trùng trùng điệp điệp, nhưng lại không có người gác cửa đến báo tin, làm hại quan viên Lại bộ không hề chuẩn bị, chỉ đành mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn đem toàn bộ mấy rương công văn đọng lại đã lâu mang đi. Tuy rằng đã sớm biết tiểu Triệu huyện lệnh ở nơi nào, Ngụy Sâm vẫn giả vờ giả vịt tìm người tới hỏi hỏi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [78]”