Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [12]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 12

Làm hết sức

Phù triện, là lợi dụng khí tràng bản thân, vẽ ra văn lộ riêng biệt, mượn nó hấp dẫn linh khí đất trời, mượn lực lượng tự nhiên để đề cao năng lực của mình, đạt tới một mục đích nào đó. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [12]”