Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [185]

img_1557

185. Đánh lại!

“Tôi là thật tâm yêu hắn! Hắn dựa vào cái gì không yêu tôi chứ!” Nếu không có đồ vật chắn, sợ là Trương Lam Tương cũng có thể lao ra bám vào cổ Vũ Khánh Cương mà dùng sức lắc, muốn Vũ Khánh Cương yêu cô ta, bằng không thì chết cũng không bỏ qua. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [185]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [79]

img_1493

Chương 79

Thất phẩm Huyện lệnh buộc tội Lại bộ thiên quan, nhìn chung quốc sử Đại Dung trước sau trăm năm, là lần đầu tiên, vả lại còn vừa kiện liền vang, càng khiến quần thần khó có thể tin được. Trước đó, bất luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra Lưu đại nhân đã từng phong quang vô hạn sẽ bị một tiểu quan nho nhỏ làm trượt chân. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [79]”