Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [13]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 13

Bốn vị đại sư

Kỳ Yến liếc mắt đánh giá bốn nam nhân bên ngoài, bốn người này tướng mạo kiên nghị, khí thế toàn thân vô cùng dọa người. Có điều cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này không giống như đại ca hắc đạo, mà hẳn là từng rèn luyện trong bộ đội. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [13]”