Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [16]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 16

Thiên đạo

Trong sương nhìn hoa hoa càng đẹp, xa xa nhìn người người càng soái, Sầm Bách Hạc đứng giữa núi thân cao dáng ngọc, mặt như ánh sao, đứng ở nơi đó gần như liền thành một bức họa. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [16]”