Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [17]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 17

Hy vọng

Người trong cả phòng đều đưa ánh mắt hướng về phía Kỳ Yến, tuy rằng ngay từ đầu, cả một phòng người không có mấy người chân chính để vị đại sư trẻ tuổi này vào mắt, nhưng mà khi những đại sư khác cũng không có cách nào, những người này cũng chỉ có thể ôm tâm tình còn nước còn tát. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [17]”