Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [189]

img_1607

189. Yêu ai yêu cả đường đi

Lo lắng chờ đợi nửa ngày, trong phòng giải phẫu vang lên một tiếng con nít khóc nỉ non, tất cả mọi người ngây ngốc. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [189]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [83]

img_1247

Chương 83

Quan lại Hộ bộ đều là tay già đời làm giả sổ sách, khoản chi, khoản thu đã sớm lau đến sạch sẽ nhẵn bóng, đừng nói Hoàng Thượng tìm đến mười mấy năng lại xét duyệt, dù có tìm một trăm cũng không làm nên chuyện gì. Các đại thế gia cũng đều bình chân như vại mà quan sát, chỉ chờ Hoàng Thượng tra không được gì liền tập thể thượng tấu tiến hành buộc tội hắn, dòng họ hoàng thất cũng đã chuẩn bị tốt cho việc làm khó dễ. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [83]”