Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [18]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 18

Vận khí kỳ ba

Cao Bàn Tử tìm Kỳ Yến làm chuyện này, chính là nhìn trúng việc người thanh niên Kỳ Yến này có bản lĩnh đích thực nhất định, nhưng mà ở đế đô lại không có bao nhiêu danh khí. Người như vậy khẳng định sẽ nóng lòng mở rộng thị trường, cũng nguyện ý ký hiệp định giữ bí mật với bọn họ.

Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [18]”