Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [190]

img_1614

190. Trứng gà đỏ của cháu nội

Nhị Trụ Tiểu Thuận tử ở nhà dựa theo căn dặn của chị dâu Thúy Hoa làm thịt con gà mẹ để bà bảo mẫu ninh canh gà, vừa vặn đổi ca với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, hai người bọn họ đến bệnh viện, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn trở về. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [190]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [84]

img_1041

Chương 84

Ngày hôm đó xuống buổi trực, Triệu đại nhân từ biệt Huyền Quang đế trở lại quỷ trạch. Người khác chỉ thấy cậu lẻ loi một mình, lại không biết Huyền Quang đế vốn nên ở trong cung gần như mỗi ngày đều sẽ ẩn thân hình theo cậu trở về nhà, hai người dùng ý niệm giao lưu với nhau. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [84]”