Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [19]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 19

Hỗ trợ

Sau khi Kỳ Yến làm mất hung khí trong tay cậu con trai, vài thanh niên cường tráng canh giữ ở bên cạnh cố lấy dũng khí, giúp đỡ Kỳ Yến đem cậu trai đó chặt chẽ ấn trên đất, có người vây xem cảm xúc kích động thậm chí nhân cơ hội trộm đạp cậu trai hai cái. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [19]”