Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [191]

img_1615

191. Đặt tên và mướn phòng

Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương phát trứng đỏ xong, cũng không còn gì để làm, Hứa Tư Văn liền móc danh sách ra cùng mọi người thương lượng tên của đứa bé. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [191]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [85]

img_1358


KIẾP THỨ TƯ: TẠO SÚC

Sủng vật mạnh nhất lịch sử

Chương 85

Hữu Xu và Huyền Quang đế chết cùng một ngày, sau khi hồn phách ly thể đang chuẩn bị dắt tay đi đến địa phủ, không trung lại bỗng nhiên bùng nổ dị tượng. Bầu trời đầy sao kéo cái đuôi dài nhỏ sôi nổi rơi xuống, cảnh tượng kia giống như thác nước ngân hà chảy thẳng xuống, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt, cũng làm người ta khủng hoảng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [85]”