Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [20]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 20

Nguyền rủa

Kỳ Yến thật không ngờ Sầm Bách Hạc sẽ đột nhiên nói những lời này, vẻ mặt cậu không giải thích được nhìn về phía Sầm Bách Hạc: “Lời này của Sầm tiên sinh là có ý gì?” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [20]”