Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [193]

img_1646

193. Lạc cái*

*Phương ngôn Đông Bắc, hình như là chỉ khớp xương ở đầu gối người.

Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thực người nhà họ Vũ vẫn có chút lo nghĩ, Vũ Nguyên Cát giấu người nhà nói nhỏ với Adela một phen, còn Adela chính là thông suốt, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt gì với Vũ Nguyên Cát, ngày hôm sau cả người Vũ Nguyên Cát đều tươi cười rạng rỡ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [193]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [87]

img_0977

Chương 87

Tuy rằng thất hoàng tử bán thân bất toại, nhưng không có biến thành phế nhân, tất cả việc vặt hằng ngày đều là tự mình xử lý, bao gồm tắm rửa mặc quần áo vân vân, cũng bởi vậy luyện thành một đôi tay cực kỳ cường kiện. Hữu Xu mang tâm tình phức tạp nhìn hắn đi ra từ trong thùng tắm, chậm rãi lau sạch sẽ hai chân không hề có tri giác của mình, sau đó mệnh lệnh thái giám vào rót nước. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [87]”