Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [22]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 22

Điên rồi

“Sầm tiên sinh, ” Kỳ Yến không ngờ rằng Sầm Bách Hạc sẽ đột nhiên dừng lại ở trước mặt mình, trong lòng cậu có chút kinh ngạc, trên mặt lại vẫn như cũ duy trì tư thái phong đạm vân khinh, “Thật khéo.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [22]”