Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [88]

img_1011

Chương 88

Ra khỏi thượng thư phòng, thấy tiểu Thuận tử muốn tới ôm mình, Hữu Xu vội vàng chạy vào trong hốc núi giả làm bộ chơi đùa. Tiểu Thuận tử quỳ rạp trên mặt đất nhìn hồi lâu, thấy cậu dùng móng vuốt cào nơi này một cái, đạp nơi kia một đạp, dường như thực vui vẻ, cũng liền không quản cậu, mà là ngồi ở cách đó không xa chờ đợi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [88]”