Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [23]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 23

Không khoa học

Bút máy là phát minh thật vĩ đại trên thế giới, bởi vì nó có công năng cường đại, lực thích ứng tốt, lúc viết viết vẽ vẽ cũng rất tiện. Kỳ Yến cầm nó không phải đang vẽ bùa, mà là đang vẽ lại hình dạng đại khái của ngõ nhỏ này, kết hợp với bốn phương hướng, để suy đoán trận điểm của trận này ở đâu. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [23]”