Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [90]

img_1482

Chương 90

Quảng Lăng cung không có quy mô khổng lồ như Song Tuyết điện, bài trí cũng vô cùng đơn giản chất phác, lại thắng ở vị trí cực tốt, chỉ cần vòng qua một hành lang gấp khúc dài mười trượng là có thể đến Càn Thanh cung. Sau khi Cảnh đế an bài nhi tử xong vốn định gọi vài thái y xem cho hắn, tựa như nhớ tới cái gì lại sửa đổi chủ ý, phân phó thái giám bên người, “Đến hẻm Tửu Tỉnh đón Đặng Triêu Sơn, bí mật chút, đừng để người khác nhìn thấy.” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [90]”