Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [25]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—–

Chương 25

Sinh cơ

“Mệnh cách của anh tại loạn thế, là mệnh cách làm vương làm tướng cực quý. Chỉ tiếc anh sinh không gặp thời, sinh ra tại thái bình thịnh thế, có một thân mây tía lại không có chỗ để dùng, cho nên thân thể liền gánh vác không nổi phần quý khí này, dần dần suy nhược, ” Kỳ Yến quan sát sắc mặt Sầm Bách Hạc, phát hiện vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, liền tiếp tục nói, “Theo lý thuyết, người có mệnh cách giống anh, sẽ không sinh ra trong thời thái bình thịnh thế. Nếu có trường hợp đặc biệt, thì không ai là không trời ganh người tài, sớm bỏ mình.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [25]”