Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [197]

img_1618

197. Em có thể không lên tiếng   không?

Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy trận thế như vậy, khiến hai vợ chồng Geek cho rằng con gái Adela bị sao rồi? Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [197]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [91]

img_1246

Chương 91

Hữu Xu còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên bị mang đến Cam Tuyền cung, con đường hai bên tràn đầy phồn hoa và thải điệp*, trên hành lang treo mấy cái đèn lồng đỏ thẫm, theo gió nhẹ lay, cung nhân lui tới ai cũng thần thái kiêu căng, tài trí hơn người. Hiện giờ chỉ qua ba tháng, nơi này đã trở nên vô cùng lạnh lùng trống vắng, hoa lá hư thối rụng rơi trên mặt đất không người xử lý, biến thành khắp nơi đều là tàn hồng**. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [91]”