Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [26]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 26

Kỳ huyễn

Ánh trăng vẫn sáng tỏ, rèm cửa bay múa, điểm điểm ánh trăng xuyên thấu vào, rơi ở trên giường. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [26]”