Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [27]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 27

Người cùng chịu

Đại khái qua hơn mười phút, xe cứu thương rốt cuộc chạy tới tiểu khu. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [27]”