Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [93]

img_1694

Chương 93

Bát hoàng tử cuối cùng vẫn được cứu về, lại bởi vì độc tính bị thôi thúc quá mức mãnh liệt, chẳng những hai chân tàn phế, ngay cả năng lực nửa người dưới cũng đồng thời đánh mất. Đổi một cách nói, hắn ta vừa mới mười ba tuổi, đời này đã tới cuối cùng. Phần lớn hoàng tử trưởng thành sớm, người quấn quýt si mê cung nữ không phải không có, nhưng rơi vào loại kết cục như hắn ta vẫn phá lệ là người đầu tiên. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [93]”