Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [28]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 28

Sung sướng

Kỳ Yến mở cửa phòng ra, nói với Sầm Bách Hạc ở đầu kia điện thoại: “Tôi đã vào cửa nhà.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [28]”