Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [94]

img_1074

Chương 94

Thất hoàng tử phí một phen tâm tư trấn an Hữu Xu, chờ cậu bình ổn lại mới vào Kim Loan điện diện thánh. Chính vụ xử lý xong, liền có vài đại thần đứng ra, nói chư vị hoàng tử đều đã trưởng thành, để củng cố giang sơn xã tắc, là thời điểm sắc lập thái tử, mong Hoàng Thượng suy xét nhiều hơn vân vân. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [94]”