Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [95]

img_1722

Chương 95

Dưới sự trợ giúp của thủ thuật che mắt của lão quỷ, Hữu Xu một đường chạy đến Quảng Lăng cung, mũi ngửi ngửi nơi này, ngửi ngửi nơi kia, rốt cuộc tìm được chỗ năm đó vùi lấp hà bao. May mà mấy ngày hôm trước mới vừa hạ một trận mưa, cấu tạo và tính chất của đất tương đối mềm mại, cậu bất quá chỉ cào vài cái đã moi được đồ ra, vội vàng dùng răng nanh cắn dây thừng, mở ra xem xét. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [95]”