Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [30]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 30

Đại nạn không chết

Sau khi Lâm Ngọc bị đưa đến bệnh viện, ước chừng hôn mê hai ngày mới tỉnh, bác sĩ chủ trị cầm các tờ báo cáo kiểm tra có chút ngẩn người, mặc dù người bệnh có chút kém khỏe mạnh, nhưng mà các mục chỉ tiêu cơ bản vẫn trong phạm vi bình thường, ngẫu nhiên có hơi thấp, cũng sẽ không khiến cho hôn mê thời gian dài như vậy. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [30]”