Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [202]

img_1637

202. Bí đỏ nhồi gà trống con

Một đám người nhanh như gió chạy mất, Hứa Tư Văn ngồi trên xe cũng nhìn thấy được hai con chó nhà sủa gâu gâu bên trong lưới sắt! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [202]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [96]

img_1698

Chương 96

Hữu Xu chân ngắn, dựa vào bản thân đương nhiên chạy không xa, nhưng có lão quỷ nửa kéo nửa ôm hỗ trợ, không quá một khắc liền xuyên qua kinh thành, đi vào một dinh thự vứt đi ở vùng ngoại thành tạm cư. Lão quỷ giúp cậu tìm chu sa, thằn lằn, nước, lá bùa, la bàn, văn phòng tứ bảo vân vân, lại dựa theo cậu phân phó đem chu sa, thằn lằn, nước hỗn hợp cọ nghiền, chế thành mực nước đặc biệt. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [96]”