Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [204]

img_1645

204. Cả ngày vụng trộm vui vẻ

Đồng thời, y nhớ tới cái khăn tắm mà Trương Lam Mi quấn lúc ấy, có mấy dấu chân to; rốt cuộc cũng biết ngày đó ở trong khách sạn Đông Bắc Hổ, tại sao những người kia đều có vẻ mặt quái dị. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [204]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [98]

img_1051

Chương 98

Hữu Xu lấy danh nghĩa đệ tử quan môn của Đặng Triêu Sơn ở lại Đoan vương phủ, bình thường chủ yếu phụ trách chiếu cố chuyện ăn cơm, mặc quần áo, rửa mặt, sắc thuốc, mát xa vân vân của Đoan vương. Đoan vương đi chỗ nào cậu liền theo tới chỗ đó, người trong phủ cũng dần dần quen với trạng thái như hình với bóng của hai người. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [98]”