Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [34]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 34

Ngậm máu phun người

Bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống, ba Dương thấy Lương Phong không có ý tứ mở miệng nói chuyện trước, liền bắt đầu trịnh trọng nói lời cảm tạ Kỳ Yến. Từ bản tính mà nói, ông là thương nhân trọng lợi, đối với loại đại sư như Kỳ Yến chỉ có nịnh bợ không có đắc tội. Từ tình cảm mà nói, ông thân là cha, đối mặt với ân nhân cứu con trai, dù ông quỳ xuống dập đầu tạ ơn cũng được. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [34]”