Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [206]

img_1638

206. Mẹ vợ cho nhiệm vụ

Lúc buổi tối, gần như toàn bộ Hứa gia tập đều biết người Trang gia thôn từng đến, mỗi người đều đấm ngực giậm chân hối hận không thôi: “Sao tui lại không gặp được vậy? Sớm biết hôm nay liền không đi ra ngoài, nhất định phải đánh họ một trận!” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [206]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [100]

img_1251

Chương 100

Có lẽ là do trong lòng sợ hãi đối với thời gian vĩnh viễn đình trệ, khi chủ tử dần dần già đi, Hữu Xu cũng sinh ra nguyện vọng mãnh liệt chết cùng với hắn. Mà năng lực trước đây đối phương đưa vào trong cơ thể cậu là để bảo hộ, vì phòng ngừa cậu làm ra việc ngốc nghếch không thể vãn hồi, lực lượng này bắt đầu tự động phong ấn tinh thần lực của cậu, dẫn đến cậu không thể khống chế mà rơi vào ngủ say. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [100]”