Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [35]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 35

Báo ứng

Căn phòng quỷ dị an tĩnh lại, Lương Phong lo lắng em gái chịu không nổi loại đả kích này, khẩn trương nhìn về phía cửa phòng bếp. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [35]”