Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [36]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 36

Ân nhân

“Anh tới nhanh như vậy à?” Kỳ Yến thấy người tới là Sầm Bách Hạc, vẫy tay với hắn, “Mau tới đây ngồi.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [36]”