Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [208]

img_1640

208. Cũng không tin cai không được!

Cơm nước xong, ông cụ thuận khí chút, chủ yếu là nhìn thấy Vũ Khánh Cương lựa xương cá cho Hứa Tư Văn, tuy rằng ông chủ Vũ ăn cá đều ăn ra bông ra hoa, bất đắc dĩ kỹ thuật viên Hứa không chịu ra sức, cá lớn xương lớn thì còn có thể lấy ra, cá nhỏ y liền dứt khoát ăn một lần là mắc cổ một lần, cho nên Hứa Tư Văn rất ít khi ăn cá nhỏ, sợ mình hơn hai mươi tuổi, còn bị xương cá mắc cổ họng, vậy cũng quá mất mặt rồi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [208]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [102]

img_1744

Chương 102

Thuần đế lúc thì kiêu ngạo ương ngạnh, lúc thì thành thật bổn phận, Lưu Ôn đã sớm thấy không đúng, nhưng mà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng gã là người bắt nạt kẻ yếu, hơi chút hù dọa hù dọa liền héo. Nhưng tướng quân vừa hỏi, hắn ta mới mơ hồ ý thức được, một người bất luận giỏi thay đổi như thế nào, thì ánh mắt chung quy sẽ không thay đổi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [102]”