Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [37]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 37

Kính thần

“Lão Dương, chuyện này nếu ông không giúp, tui liền thật sự chỉ có thể đi nhảy lầu, ” ông chủ Lý ngồi trong phòng khách nhà họ Dương, trên gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ sầu khổ, “Cái hạng mục này giai đoạn trước tui đã đập vào không ít tiền, hiện tại bên ngoài huyên náo đến mưa mưa gió gió, muốn tìm người hợp tác mà tìm không thấy, ngay cả tiền vốn của tui cũng đều phải ném vào. Lại thêm hiện tại người nhà tui đều ở bệnh viện, uống thuốc gì cũng không hữu dụng, chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, ông không thể thấy chết mà không cứu được.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [37]”