Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [103]

img_1697

Chương 103

Nghe Lưu Ôn nói xong, cuối cùng Hữu Xu cũng hiểu rõ vì sao mình lại không giải thích được mà biến thành Hoàng đế Tấn quốc. Cậu được đạo gia truyền thừa, tự nhiên có biện pháp dời hồn phách dư thừa trong thân thể ra ngoài, lúc này liền nhặt một khúc gỗ, lại xin chủ tử một thanh chủy thủ, yên lặng gọt khắc. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [103]”