Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [38]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 38

Chưởng môn nhân

Dọc theo đường đi Lý Phúc hết sức nịnh hót Kỳ Yến, cho dù thái độ của Kỳ Yến đối với lão có vẻ có chút lãnh đạm, cũng không thể dập tắt nhiệt tình của lão. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [38]”