Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [210]

img_1642

210. Từ bỏ và vào kinh lần nữa

Vũ Khánh Cương theo chủ nhiệm người ta trò chuyện rất nhiệt tình, Hứa Tư Văn cùng mẹ Hứa chờ ở bên ngoài phòng chờ khám bệnh, Hứa Gia Văn theo ba Hứa vào xem bệnh, Trình Mỹ Lệ đưa tiểu Nữu Nữu đến vườn trẻ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [210]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [104]

img_1690

Chương 104

Thuần đế thích mỹ nhân, chỉ cần vừa mắt, thì cũng là người nam nữ không câu nệ, thân thể tuy rằng không dùng được, đặt ở bên cạnh nhìn cũng có thể tâm tình thư sướng. Nhưng thể trạng cường tráng, bộ dạng dữ tợn như Hổ Uy tướng quân, gã còn thật sự không thể hạ miệng. Phát hiện tuy rằng đối phương cầm tù mình, nhưng cũng nhẹ tay nhẹ chân có chút che chở, gã vừa cảm thấy ghê tởm, lại vừa cảm thấy đắc ý vì mị lực của mình. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [104]”