Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [39]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 39

Tôi đang vội

Ở trước mặt bạn tốt, Kỳ Yến đứng đắn không đến ba phút đồng hồ, soái không quá ba giây, bộ dạng lười nhác quả thực nhìn không ra một chút phong phạm đại sư. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [39]”