Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [40]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 40

Ai là Kỳ đại sư?

Người có thân phận chơi trò cao lãnh, lực sát thương là rất lớn. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [40]”