Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [213]

img_1648

213. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời

Vũ Khánh Cương mang vợ trở về khách sạn Đông Bắc Hổ, Hứa Tư Văn cũng coi như là ăn uống no đủ, trải qua một trận sợ hãi, y có chút mệt rã rời. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [213]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [107]

img_1367

Chương 107

Khi Hữu Xu tỉnh bên cạnh vây quanh mười chín người, mười chín cặp mắt to như chuông đồng phát ra ánh sáng sáng quắc chăm chú nhìn mình, cảm giác kia quả thực một lời khó nói hết. Cậu lập tức chống lên nửa người trên, dựa vào ngực chủ tử, lắp bắp nói, “Các, các ngươi muốn làm gì?” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [107]”