Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [42]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 42

Chẳng lẽ còn muốn sống hết thọ mệnh?

“Hội nghị hôm nay liền tới đây, các phòng…” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [42]”