Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [214]

img_1649

214. Từng nhóm từng nhóm tập hợp à?

“Ông chủ, trước cửa có một người phụ nữ đến, nói là đến xin lỗi anh Tư Văn, tôi thấy bà ta có bệnh, nên không nói với anh Tư Văn, trước tiên nói cho anh một tiếng, bà ta nói mình là mẹ Chu Quân.” Lúc Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn làm ổ trong phòng ăn sáng, giám đốc đại sảnh liền gọi điện thoại cho Vũ Khánh Cương. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [214]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [108]

img_1693

Chương 108

Không có phàm nhân nào có thể chống đỡ sức hấp dẫn của trường sinh bất lão, hơn nữa trước mắt còn bày ra một ví dụ thực tế. May mà năng lực của Hữu Xu biến hoá kỳ lạ, lúc này mới ngăn chặn người khác tham lam. Nhưng Mạnh Trường Dạ vẫn lo lắng, thận trọng cảnh cáo Lưu Ôn và Lưu Truyền Sơn đừng đem việc nhìn được nghe được hôm nay truyền ra. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [108]”