Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [43]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 43

Việc này có thể là người làm

Con người Lưu Thuận chuyện xấu làm đủ, sau khi việc gã xảy ra tai nạn xe truyền ra, không ít người ở sau lưng mắng một tiếng xứng đáng. Thậm chí ngay cả weibo cũng có người đăng tin, nói ông chủ công ty bất động sản nào đó xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa là ở cùng chỗ với bà xã thứ hai của gã. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [43]”