Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [215]

img_1765

215. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay

“Hiện tại rất nhiều người đều biết Chu Quân vô lễ với cậu, Cao lão tiên sinh cũng công khai biểu thị muốn truy cứu tới cùng, Chu gia tuy rằng không phải hào môn thế gia gì, nhưng người nhà họ Chu luôn chỉ phát triển ở quân ngũ, cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, còn Chu Quân, chỉ có thể một nửa gien kia của nó không tốt, bất kể là cậu hay là người bất bình giùm cậu, tôi chỉ hi vọng các cậu trả thù người nên trả thù, xin đừng nên liên lụy người khác.” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [215]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [109]

img_1343

KIẾP THỨ SÁU: Y THUẬT

Thầy thuốc ngoại khoa VS Hữu Xu thần côn

Chương 109

Thuần, đồng âm với xuẩn, đây là niên hiệu mà chư vị đại thần thương nghị mấy ngày mới định ra cho Thuần đế. Thuần đế còn ngây thơ, người bên ngoài lại đều âm thầm nhạo báng, còn có những nịnh thần gian hoạn mượn danh nghĩa của gã ở bốn phía vơ vét của cải, làm thịt dân chúng, khiến một Tấn quốc tốt đẹp biến thành chia năm xẻ bảy. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [109]”