Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [44]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 44

Bất an

Thang máy bởi vì có nhân sĩ chuyên nghiệp khẩn cấp xử lý, không có gây thành tai hoạ, việc này đối với người phụ trách trung tâm thương mại mà nói, quả thực chính là chuyện tốt cám ơn trời đất, tuy rằng hắn ta cũng không biết vì sao cấp trên đột nhiên thông báo hắn ta lập tức ngừng sử dụng thang máy. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [44]”