Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [110]

img_0979

Chương 110

Sau khi Ngô Tử Hiên hoàn hồn đầu óc chưa thanh tỉnh, cho nên cũng không nhận thấy được dị trạng của thân thể, đợi cảm giác mê muội qua đi mới ôm bụng kêu rên. Đau, thật đau, tựa như có một thanh cương đao ở bên trong quấy đảo lung tung. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [110]”